نمودار و نوار پیشرفت

[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”5″ back_color=”color-lxmt” back_image=”73596″ back_position=”center top” parallax=”yes” overlay_alpha=”0″ gutter_size=”100″ column_width_percent=”100″ border_color=”color-gyho” border_style=”solid” shift_y=”0″ z_index=”0″ style=”inherited” css=”.vc_custom_1523705734142{border-top-width: 0px !important;border-bottom-width: 1px !important;}”][vc_column column_width_use_pixel=”yes” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” font_family=”font-762333″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″ column_width_pixel=”760″][vc_custom_heading heading_semantic=”h1″ text_size=”h1″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-762333″ text_transform=”capitalize” sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” text_align=”text-center” subheading=”چه راهی بهتر از این که بازدید کنندگان خود را به صورت بصری جذب کنید. رنگ، ضخامت، درصد، اندازه، آیکون و متن ها را به سادگی تغییر دهید.”]نمودار و نوار پیشرفت[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row=”” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”100″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”2″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][vc_pie value=”20″ arc_width=”12″ icon=”fa fa-camera2″][vc_column_text]نمودار ضخیم با آیکون[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”2″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][vc_pie value=”85″ arc_width=”6″ icon=”fa fa-desktop2″][vc_column_text]نمودار با آیکون[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”2″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][vc_pie value=”80″ arc_width=”4″ bar_color=”color-210407″ units=”%”][vc_column_text]نمودار با درصد[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”2″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][vc_pie value=”95″ label_value=”YOUR TEXT” arc_width=”1″][vc_column_text]نمودار با متن سفارشی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-wayh” back_image=”15046″ back_position=”center center” parallax=”yes” overlay_color=”color-wayh” overlay_alpha=”90″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][vc_pie value=”75″ arc_width=”4″ icon=”fa fa-alarmclock” bar_color=”color-210407″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h6″ text_align=”text-center” text_serif=”” subheading=”
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

“]زمان تحویل[/vc_custom_heading][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][vc_pie value=”90″ arc_width=”4″ icon=”fa fa-profile-male” bar_color=”color-210407″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h6″ text_align=”text-center” text_serif=”” subheading=”
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

“]پشتیبانی مشتریان[/vc_custom_heading][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][vc_pie value=”60″ arc_width=”4″ icon=”fa fa-heart2″ bar_color=”color-210407″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h6″ text_align=”text-center” text_serif=”” subheading=”
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

“]بازدید کنندگان جدید[/vc_custom_heading][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][vc_pie value=”35″ arc_width=”4″ icon=”fa fa-pictures” bar_color=”color-210407″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h6″ text_align=”text-center” text_serif=”” subheading=”
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

“]پروژه های پایان یافته[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row=”” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”100″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2295%22%2C%22bar_color%22%3A%22color-210407%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22UI%2FUX%22%2C%22value%22%3A%2270%22%2C%22bar_color%22%3A%22color-210407%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2285%22%2C%22bar_color%22%3A%22color-210407%22%7D%5D” bar_color=”accent” units=”%”][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2295%22%2C%22bar_color%22%3A%22color-jevc%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22UI%2FUX%22%2C%22value%22%3A%2270%22%2C%22bar_color%22%3A%22color-jevc%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2285%22%2C%22bar_color%22%3A%22color-jevc%22%7D%5D” bar_color=”color-prif” units=”%”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-210407″ back_image=”11305″ back_position=”center bottom” parallax=”yes” overlay_color=”color-210407″ overlay_alpha=”95″ gutter_size=”100″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” style=”dark” overlay_alpha=”100″ medium_width=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2295%22%2C%22bar_color%22%3A%22color-xsdn%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22UI%2FUX%22%2C%22value%22%3A%2270%22%2C%22bar_color%22%3A%22color-xsdn%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2285%22%2C%22bar_color%22%3A%22color-xsdn%22%7D%5D” bar_color=”color-xsdn” units=”%”][/vc_column][/vc_row]