رستوران کلاسیک

[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column column_width_use_pixel=”yes” align_horizontal=”align_center” font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″ column_width_pixel=”620″][vc_custom_heading text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]هدف ما درست کردن غذای عالی است، برای شما.[/vc_custom_heading][vc_column_text text_lead=”yes”]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”75″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”0″ bottom_padding=”0″ overlay_alpha=”50″ equal_height=”yes” gutter_size=”0″ shift_y=”0″ el_class=”overflow-hidden”][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/2″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”60″ back_color=”color-wayh” overlay_alpha=”50″ equal_height=”yes” gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ back_image=”73989″ back_position=”center center” overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″ mobile_height=”280″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”3″ style=”dark” gutter_size=”2″ font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ align_mobile=”align_center_mobile” mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_custom_heading text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]سر آشپز ما[/vc_custom_heading][vc_column_text]کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”40″ back_image=”73987″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_visibility=”yes” mobile_visibility=”yes” shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”600″ width=”1/2″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”40″ back_image=”73988″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″ mobile_height=”280″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”60″ back_color=”color-wayh” overlay_alpha=”50″ equal_height=”yes” gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ back_image=”73986″ back_position=”center center” overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″ mobile_height=”280″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”3″ style=”dark” gutter_size=”2″ font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ align_mobile=”align_center_mobile” mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_custom_heading text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]آشپز نمونه ما[/vc_custom_heading][vc_column_text]کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”50″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”2″ bottom_padding=”2″ overlay_alpha=”50″ equal_height=”yes” gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column column_width_use_pixel=”yes” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” override_padding=”yes” column_padding=”2″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″ column_width_pixel=”800″][vc_custom_heading text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]تحسین شده توسط[/vc_custom_heading][vc_gallery el_id=”gallery-302″ type=”carousel” medias=”12158″ carousel_lg=”1″ carousel_md=”1″ carousel_sm=”1″ gutter_size=”0″ media_items=”media,icon” carousel_interval=”0″ carousel_navspeed=”400″ carousel_dots=”yes” carousel_dots_mobile=”yes” carousel_autoh=”yes” carousel_textual=”yes” stage_padding=”0″ single_style=”dark” single_overlay_opacity=”50″ single_padding=”2″ single_title_dimension=”h4″ single_title_family=”font-202503″ single_title_weight=”300″ single_title_height=”fontheight-357766″ single_title_space=”fontspace-781688″ single_css_animation=”alpha-anim” single_animation_delay=”200″ carousel_rtl=”” single_half_padding=”” single_title_uppercase=”” single_title_bold=”” single_title_serif=”” single_no_background=”” carousel_twitter=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”2″ bottom_padding=”2″ back_color=”color-wayh” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_gallery el_id=”gallery-2″ isotope_mode=”cellsByRow” medias=”73992,73993,73994,73995,73996,74000″ style_preset=”metro” gutter_size=”2″ media_items=”media,icon” screen_lg=”1000″ screen_md=”600″ screen_sm=”480″ single_width=”2″ single_height=”2″ single_overlay_opacity=”50″ single_text_anim_type=”btt” single_image_anim=”no” single_h_align=”center” single_padding=”2″ single_icon=”fa fa-search3″ single_border=”yes” single_css_animation=”zoom-in” single_animation_delay=”200″ lbox_caption=”yes” no_double_tap=”yes” carousel_rtl=”” single_title_uppercase=”” single_title_bold=”” single_title_serif=”” onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” items=”eyI4ODY4X2kiOnsic2luZ2xlX3dpZHRoIjoiNCIsInNpbmdsZV9oZWlnaHQiOiI0In0sIjg4NjJfaSI6eyJzaW5nbGVfd2lkdGgiOiI0Iiwic2luZ2xlX2hlaWdodCI6IjQifSwiODg2MF9pIjp7InNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCIyNjIxOF9pIjp7InNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCIyNjIyNF9pIjp7InNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCIyNjIyMl9pIjp7InNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCIyNjIyOV9pIjp7InNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCI1MDk5Ml9pIjp7InNpbmdsZV9pY29uIjoiZmEgZmEtc2VhcmNoMyIsInNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCI1MDk4OF9pIjp7InNpbmdsZV9pY29uIjoiZmEgZmEtc2VhcmNoMyIsInNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCI1MDk4Nl9pIjp7InNpbmdsZV9pY29uIjoiZmEgZmEtc2VhcmNoMyIsInNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCI1MDk4Ml9pIjp7InNpbmdsZV9pY29uIjoiZmEgZmEtc2VhcmNoMyIsInNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCI1MDk4M19pIjp7InNpbmdsZV9pY29uIjoiZmEgZmEtc2VhcmNoMyIsInNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCI1NjUxNl9pIjp7InNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCI1NjUwN19pIjp7InNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCI1NjUwNF9pIjp7InNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCI1NTA0OF9pIjp7InNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCI1NTA0NV9pIjp7InNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9LCI1NTA0N19pIjp7InNpbmdsZV93aWR0aCI6IjQiLCJzaW5nbGVfaGVpZ2h0IjoiNCJ9fQ==” single_half_padding=”” single_no_background=””][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ overlay_alpha=”50″ equal_height=”yes” gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column column_width_use_pixel=”yes” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″ column_width_pixel=”760″][vc_custom_heading text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]منوی سرآشپز[/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=”1″][vc_tabs][vc_tab title=”شام” tab_id=”1490024538-2-0″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”2″ font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”6″ mobile_width=”5″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”9/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h3″ text_size=”h3″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ sub_reduced=”yes”]کباب ترکی[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h5″ text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ text_color=”color-wvjs” sub_reduced=”yes” mobile_visibility=”yes”]گوشت، نمک، روغن، ادویه های معطر.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”3/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]30 تومان[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/1″][vc_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”2″ font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”6″ mobile_width=”5″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”9/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h3″ text_size=”h3″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ sub_reduced=”yes”]همربرگر[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h5″ text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ text_color=”color-wvjs” sub_reduced=”yes” mobile_visibility=”yes”]گوشت، نمک، روغن، ادویه های معطر.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”3/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]25 تومان[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/1″][vc_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”2″ font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”6″ mobile_width=”5″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”9/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h3″ text_size=”h3″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ sub_reduced=”yes”]لازانیا[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h5″ text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ text_color=”color-wvjs” sub_reduced=”yes” mobile_visibility=”yes”]گوشت، نمک، روغن، ادویه های معطر.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”3/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]35 تومان[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/1″][vc_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”2″ font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”6″ mobile_width=”5″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”9/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h3″ text_size=”h3″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ sub_reduced=”yes”]کنتاکی[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h5″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ text_color=”color-wvjs” sub_reduced=”yes” mobile_visibility=”yes”]سینه مرغ، نمک، روغن، ادویه های معطر.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”3/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]20 تومان[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”ناهار” tab_id=”1522375343660-1-4″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”2″ font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”6″ mobile_width=”5″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”9/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h3″ text_size=”h3″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ sub_reduced=”yes”]کباب ترکی[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h5″ text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ text_color=”color-wvjs” sub_reduced=”yes” mobile_visibility=”yes”]گوشت، نمک، روغن، ادویه های معطر.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”3/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]30 تومان[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/1″][vc_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”2″ font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”6″ mobile_width=”5″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”9/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h3″ text_size=”h3″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ sub_reduced=”yes”]همربرگر[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h5″ text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ text_color=”color-wvjs” sub_reduced=”yes” mobile_visibility=”yes”]گوشت، نمک، روغن، ادویه های معطر.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”3/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]25 تومان[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/1″][vc_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”2″ font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”6″ mobile_width=”5″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”9/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h3″ text_size=”h3″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ sub_reduced=”yes”]لازانیا[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h5″ text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ text_color=”color-wvjs” sub_reduced=”yes” mobile_visibility=”yes”]گوشت، نمک، روغن، ادویه های معطر.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”3/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]35 تومان[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/1″][vc_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”2″ font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”6″ mobile_width=”5″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”9/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h3″ text_size=”h3″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ sub_reduced=”yes”]کنتاکی[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h5″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ text_color=”color-wvjs” sub_reduced=”yes” mobile_visibility=”yes”]سینه مرغ، نمک، روغن، ادویه های معطر.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” override_padding=”yes” column_padding=”2″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”3/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]20 تومان[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”7″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-nhtu” back_image=”74002″ parallax=”yes” overlay_color=”color-nhtu” overlay_alpha=”65″ gutter_size=”100″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”4″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ css_animation=”zoom-out” animation_delay=”200″ width=”1/3″][vc_custom_heading text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]شام[/vc_custom_heading][vc_separator][vc_custom_heading heading_semantic=”p” text_size=”h4″ text_height=”fontheight-524109″ text_weight=”200″]شنبه – پنج شنبه
خدمات 23:00 شب[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ css_animation=”zoom-out” animation_delay=”400″ width=”1/3″][vc_custom_heading text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]ناهار[/vc_custom_heading][vc_separator][vc_custom_heading heading_semantic=”p” text_size=”h4″ text_height=”fontheight-524109″ text_weight=”200″]شنبه – پنج شنبه
خدمات 13:00 ظهر[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ css_animation=”zoom-out” animation_delay=”600″ width=”1/3″][vc_custom_heading text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]صبحانه[/vc_custom_heading][vc_separator][vc_custom_heading heading_semantic=”p” text_size=”h4″ text_height=”fontheight-524109″ text_weight=”200″]شنبه – پنج شنبه
خدمات 9:00 صبح[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space empty_h=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”0″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”40″ equal_height=”yes” gutter_size=”3″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_use_pixel=”yes” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”1″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”-4″ shift_y_fixed=”yes” z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″ column_width_pixel=”760″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”100″ equal_height=”yes” gutter_size=”1″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” gutter_size=”2″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ shadow=”mild” zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″ mobile_width_full=”” link_to=”||” css=”.vc_custom_1493988558049{padding-top: 9px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 9px !important;padding-left: 9px !important;}”][vc_gmaps map_color=”color-wayh” ui_color=”color-prif” zoom=”13″ map_saturation=”-100″ map_brightness=”0″ latlon=”51.50735, -0.12776″ size=”350″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space empty_h=”2″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h5″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″ text_color=”color-wvjs” sub_reduced=”yes” mobile_visibility=”yes”]19 تهران، اکباتان کوچه 56، پلاک 12 – 765 432 986 021[/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=”2″][vc_button button_color=”color-wayh” border_width=”0″ link=”url:https%3A%2F%2Fwww.opentable.com%2Fstart%2Fhome||target:%20_blank|”]رزرو میز[/vc_button][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”7″ top_padding=”4″ bottom_padding=”2″ back_color=”color-wayh” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_custom_heading text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]ما را در اینستاگرام دنبال کنید[/vc_custom_heading][vc_gallery el_id=”gallery-16″ type=”carousel” medias=”74003,74004,74005,74006,74007,74008,74009″ carousel_lg=”6″ carousel_md=”3″ carousel_sm=”2″ gutter_size=”2″ media_items=”icon,media|lightbox|poster” carousel_interval=”3000″ carousel_navspeed=”400″ carousel_loop=”yes” stage_padding=”0″ single_overlay_opacity=”50″ single_image_anim=”no” single_h_align=”center” single_padding=”2″ single_icon=”fa fa-search” single_border=”yes” single_css_animation=”bottom-t-top” single_animation_delay=”200″ lbox_caption=”yes” no_double_tap=”yes” carousel_rtl=”” single_title_uppercase=”” single_title_bold=”” single_title_serif=”” onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” single_v_align=”middle” single_half_padding=”” single_no_background=””][/vc_column][/vc_row]