شرکتی دیجیتالی خلاقانه

[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”3″ top_padding=”2″ bottom_padding=”4″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_use_pixel=”yes” shift_y=”0″ z_index=”2″][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” override_padding=”yes” column_padding=”3″ style=”dark” back_color=”accent” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”-5″ shift_y_fixed=”yes” shift_y_down=”0″ z_index=”0″ shadow=”std” radius=”std” width=”1/1″][vc_custom_heading text_size=”fontsize-160000″ text_space=”fontspace-135905″ text_font=”font-762333″ text_transform=”uppercase”]درباره ما[/vc_custom_heading][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” style=”dark” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ align_medium=”align_center_tablet” medium_width=”0″ align_mobile=”align_center_mobile” mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_custom_heading heading_semantic=”h1″ text_size=”fontsize-155944″ text_space=”fontspace-111509″ text_font=”font-762333″ text_weight=”700″ sub_lead=”yes”]ما استراتژی های دیجیتالی، محصولات و خدمات را توسعه می دهیم.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” style=”dark” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ align_medium=”align_center_tablet” medium_width=”0″ align_mobile=”align_center_mobile” mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_custom_heading heading_semantic=”h3″ text_size=”h3″ text_height=”fontheight-357766″ text_weight=”400″ sub_lead=”yes”]

هیولای وردپرس یک شرکت بازاریابی خلاق است که متخصص در استراتژی، خلاقیت، طراحی و تکنولوژی نوآورانه است.

[/vc_custom_heading][vc_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”5″ back_color=”color-rgdb” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”100″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ shift_y_down=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”90″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”4″ shift_y_down_fixed=”yes” z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”4″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/4″][vc_icon icon=”fa fa-mobile2″ icon_color=”accent” size=”fa-5x” heading_semantic=”h6″ text_size=”fontsize-160000″ text_font=”font-762333″ text_space=”fontspace-135905″ css_animation=”zoom-out” animation_delay=”200″ title=”توسعه”][/vc_icon][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”4″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/4″][vc_icon icon=”fa fa-desktop2″ icon_color=”accent” size=”fa-5x” heading_semantic=”h6″ text_size=”fontsize-160000″ text_font=”font-762333″ text_space=”fontspace-135905″ css_animation=”zoom-out” animation_delay=”300″ title=”طراحی”][/vc_icon][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”4″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/4″][vc_icon icon=”fa fa-pictures” icon_color=”accent” size=”fa-5x” heading_semantic=”h6″ text_size=”fontsize-160000″ text_font=”font-762333″ text_space=”fontspace-135905″ css_animation=”zoom-out” animation_delay=”400″ title=”ویرایشگر”][/vc_icon][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”4″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/4″][vc_icon icon=”fa fa-bargraph” icon_color=”accent” size=”fa-5x” heading_semantic=”h6″ text_size=”fontsize-160000″ text_font=”font-762333″ text_space=”fontspace-135905″ css_animation=”zoom-out” animation_delay=”500″ title=”استراژی”][/vc_icon][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space empty_h=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”0″ bottom_padding=”3″ back_color=”color-lxmt” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ el_class=”portfolio-row”][vc_column column_width_percent=”70″ align_horizontal=”align_center” override_padding=”yes” column_padding=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”-5″ shift_y_fixed=”yes” shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” override_padding=”yes” column_padding=”3″ style=”dark” gutter_size=”3″ font_family=”font-134980″ back_color=”accent” overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”-5″ shift_y_fixed=”yes” shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ shadow=”std” radius=”std” width=”1/1″][vc_custom_heading text_size=”fontsize-160000″ text_space=”fontspace-135905″ text_font=”font-762333″ text_transform=”uppercase”]کارها[/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=”1″][uncode_index el_id=”index-1″ index_type=”carousel” loop=”size:6|order_by:date|post_type:portfolio” carousel_lg=”1″ carousel_md=”1″ carousel_sm=”1″ thumb_size=”three-four” gutter_size=”3″ inner_padding=”yes” post_items=”title,media,text,link,author,date,category,extra” page_items=”title,media,text,category” product_items=”title,media,text,category,price” portfolio_items=”media|featured|onpost|poster,title” carousel_interval=”5000″ carousel_navspeed=”400″ carousel_loop=”yes” carousel_overflow=”yes” carousel_dots=”yes” carousel_dots_space=”yes” carousel_dots_mobile=”yes” stage_padding=”50″ single_text=”overlay” single_style=”dark” single_overlay_color=”color-xsdn” single_overlay_opacity=”95″ single_image_anim=”no” single_h_align=”center” single_padding=”3″ single_title_dimension=”h2″ single_title_family=”font-762333″ single_title_weight=”700″ single_title_space=”fontspace-111509″ single_shadow=”yes” shadow_weight=”xl” single_border=”yes” single_css_animation=”bottom-t-top” single_animation_delay=”200″ no_double_tap=”yes” filtering_transform=”uppercase” carousel_rtl=”” filtering_menu=”dropdown” single_block_click=”yes” single_text_hover=”yes” single_no_background=”” single_title_serif=”” single_title_divider=”” single_half_padding=”” single_title_bold=”yes” footer_position=”left” title=”نمونه کار” items=”e30=” order_ids=”4078,4065,4081,4146,4069,4142,4140,4085,4071″ single_icon=”fa fa-plus2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″][vc_button button_color=”accent” size=”btn-lg” shadow=”yes” shadow_weight=”sm” border_width=”0″ css_animation=”zoom-in” animation_delay=”200″]نمونه کار[/vc_button][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”3″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”1″ el_class=”z-index-one”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” font_family=”font-134980″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”2″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″][vc_custom_heading heading_semantic=”h5″ text_size=”fontsize-160000″ text_space=”fontspace-135905″ text_font=”font-762333″ text_transform=”uppercase” text_color=”color-wvjs”]مجله[/vc_custom_heading][uncode_index el_id=”index-1984417878″ index_type=”carousel” loop=”size:4|order_by:date|post_type:post” carousel_lg=”3″ carousel_md=”2″ carousel_sm=”1″ gutter_size=”4″ post_items=”date,title,text|excerpt|120″ carousel_interval=”0″ carousel_navspeed=”400″ carousel_dots=”yes” carousel_dots_mobile=”yes” stage_padding=”0″ single_overlay_color=”color-wayh” single_overlay_opacity=”50″ single_image_anim=”no” single_h_align=”center” single_padding=”2″ single_title_dimension=”h2″ single_title_family=”font-762333″ single_title_weight=”700″ single_title_space=”fontspace-111509″ single_text_lead=”yes” single_border=”yes” single_css_animation=”zoom-in”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”3″ top_padding=”0″ bottom_padding=”3″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ border_color=”color-gyho” border_style=”solid” shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_separator][vc_gallery el_id=”gallery-85457″ type=”carousel” medias=”17917,17917,17917,17917,17917,17917,17917,17917,17917,17917,17917″ carousel_lg=”7″ carousel_md=”5″ carousel_sm=”3″ gutter_size=”3″ media_items=”media|nolink|original,icon” carousel_interval=”3000″ carousel_navspeed=”400″ carousel_loop=”yes” stage_padding=”0″ single_overlay_opacity=”50″ single_text_anim=”no” single_overlay_anim=”no” single_image_anim=”no” single_padding=”2″ single_border=”yes” single_css_animation=”zoom-in” title=”مشتریان”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-rgdb” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_use_pixel=”yes” border_color=”accent” border_style=”solid” shift_y=”0″ z_index=”0″ column_width_pixel=”800″ css=”.vc_custom_1496315495043{border-top-width: 13px !important;}”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_use_pixel=”yes” align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″ column_width_pixel=”600″][vc_custom_heading heading_semantic=”h5″ text_size=”fontsize-160000″ text_space=”fontspace-135905″ text_font=”font-762333″ text_transform=”uppercase” text_color=”accent”]تماس باما[/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=”1″][vc_custom_heading heading_semantic=”h1″ text_size=”h1″ text_space=”fontspace-111509″ text_font=”font-762333″ text_weight=”700″ sub_lead=”yes”]درباره کار جدید خود با ما صحبت کنید[/vc_custom_heading][vc_custom_heading heading_semantic=”p” text_size=”h4″ text_height=”fontheight-357766″ text_font=”font-134980″ text_weight=”400″ text_color=”color-wvjs” sub_lead=”yes”]مشتریان اصلی ما از کشورهای اروپایی هستند، اما ما خوشحالیم که با مشتریان از سراسر جهان کار می کنیم.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_use_pixel=”yes” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ font_family=”font-134980″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″ column_width_pixel=”800″]

    [/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]