کارگردان خلاقانه

[vc_row row_height_percent=”100″ back_color=”color-105898″ back_image=”73821″ kburns=”yes” overlay_color=”color-105898″ overlay_alpha=”85″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ row_name=”درباره من”][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” style=”dark” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”4″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”bottom” align_horizontal=”align_right” style=”dark” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”fontsize-160000″ text_height=”fontheight-179065″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-762333″ text_weight=”600″ text_transform=”uppercase”]درباره ما[/vc_custom_heading][vc_custom_heading text_size=”fontsize-338686″ text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-111509″ text_font=”font-762333″ text_weight=”800″]تجربه ای فوق حرفه ای، زیبا و مدرن با آنکُد.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”bottom” align_horizontal=”align_right” style=”dark” gutter_size=”4″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_custom_heading text_size=”h4″ text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_weight=”400″]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ر این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ equal_height=”yes” gutter_size=”4″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” style=”dark” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”4″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”18″ size=”fontsize-445851″ height=”fontheight-161249″ font=”font-762333″ weight=”800″ css_animation=”alpha-anim” animation_delay=”200″][vc_custom_heading heading_semantic=”h4″ text_size=”h4″ text_space=”fontspace-111509″ text_font=”font-762333″ text_weight=”800″ css_animation=”alpha-anim” animation_delay=”200″]جوایز[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” style=”dark” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”4″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”22″ size=”fontsize-445851″ height=”fontheight-161249″ font=”font-762333″ weight=”800″ css_animation=”alpha-anim” animation_delay=”300″][vc_custom_heading heading_semantic=”h4″ text_size=”h4″ text_space=”fontspace-111509″ text_font=”font-762333″ text_weight=”800″ css_animation=”alpha-anim” animation_delay=”300″]سخنرانی ها[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” style=”dark” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”4″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”64″ size=”fontsize-445851″ height=”fontheight-161249″ font=”font-762333″ weight=”800″ css_animation=”alpha-anim” animation_delay=”400″][vc_custom_heading heading_semantic=”h4″ text_size=”h4″ text_space=”fontspace-111509″ text_font=”font-762333″ text_weight=”800″ css_animation=”alpha-anim” animation_delay=”400″]مقالات[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” style=”dark” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ mobile_width=”4″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”125″ size=”fontsize-445851″ height=”fontheight-161249″ font=”font-762333″ weight=”800″ css_animation=”alpha-anim” animation_delay=”500″][vc_custom_heading heading_semantic=”h4″ text_size=”h4″ text_space=”fontspace-111509″ text_font=”font-762333″ text_weight=”800″ css_animation=”alpha-anim” animation_delay=”500″]پروژه ها[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”100″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”0″ bottom_padding=”0″ back_color=”color-lxmt” overlay_alpha=”50″ equal_height=”yes” gutter_size=”0″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ row_name=”نمونه کار”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” override_padding=”yes” column_padding=”0″ font_family=”font-762333″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”6″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″][uncode_index el_id=”index-485611″ loop=”size:6|order_by:date|post_type:portfolio” style_preset=”metro” single_height_viewport=”yes” gutter_size=”0″ portfolio_items=”media|featured|onpost|original,title,category” screen_lg=”1000″ screen_md=”600″ screen_sm=”480″ single_text=”overlay” single_width=”3″ single_fluid_height=”50″ single_overlay_color=”color-nhtu” single_overlay_opacity=”50″ single_image_anim=”no” single_h_align=”center” single_padding=”2″ single_text_reduced=”yes” single_title_dimension=”h3″ single_title_family=”font-762333″ single_title_weight=”800″ single_title_space=”fontspace-111509″ single_border=”yes” single_css_animation=”bottom-t-top” single_animation_delay=”200″ post_matrix=”matrix” matrix_amount=”6″ acme_product_items=”” matrix_items=”eyIwX2kiOnsic2luZ2xlX3dpZHRoIjoiNiIsInNpbmdsZV9mbHVpZF9oZWlnaHQiOiI1MCIsInNpbmdsZV90aXRsZV9kaW1lbnNpb24iOiJoMSJ9LCI1X2kiOnsic2luZ2xlX2ZsdWlkX2hlaWdodCI6IjUwIiwic2luZ2xlX3dpZHRoIjoiNiJ9fQ==”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”100″ back_color=”color-rgdb” back_image=”73820″ overlay_color=”color-rgdb” overlay_alpha=”90″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ el_class=”gradient” row_name=”اخبار”][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” style=”dark” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”4″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” style=”dark” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”4/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”fontsize-160000″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-762333″ text_weight=”600″ text_transform=”uppercase”]از وبلاگ[/vc_custom_heading][vc_custom_heading text_size=”fontsize-338686″ text_height=”fontheight-179065″ text_space=”fontspace-111509″ text_font=”font-762333″ text_weight=”800″ text_color=”color-105898″]اخبار و مقالات[/vc_custom_heading][vc_separator][vc_custom_heading text_size=”h4″ text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” style=”dark” gutter_size=”3″ font_family=”font-202503″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”-2″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”8/12″][uncode_index el_id=”index-147013″ isotope_mode=”fitRows” loop=”size:4|order_by:date|post_type:post” gutter_size=”4″ post_items=”date,title,text|excerpt|76″ screen_lg=”700″ screen_md=”480″ screen_sm=”480″ single_width=”6″ images_size=”two-one” single_style=”dark” single_overlay_opacity=”50″ single_overlay_anim=”no” single_padding=”1″ single_title_dimension=”h2″ single_title_family=”font-762333″ single_title_weight=”800″ single_title_space=”fontspace-111509″ single_text_lead=”yes” single_border=”yes” single_css_animation=”bottom-t-top” single_animation_delay=”200″ post_matrix=”matrix” matrix_amount=”2″ matrix_items=”e30=”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”100″ back_color=”color-xsdn” back_image=”74526″ back_position=”center top” kburns=”yes” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”4″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ row_name=”تماس” shape_dividers=””][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”4″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”fontsize-160000″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-762333″ text_weight=”600″ text_transform=”uppercase”]بیایید بسازیم![/vc_custom_heading][vc_custom_heading text_size=”fontsize-338686″ text_height=”fontheight-179065″ text_space=”fontspace-111509″ text_font=”font-762333″ text_weight=”800″ text_color=”color-105898″]برای هر پیشنهاد کاری به ما ایمیل بزنید:[/vc_custom_heading][vc_custom_heading text_size=”fontsize-338686″ text_height=”fontheight-179065″ text_space=”fontspace-111509″ text_font=”font-762333″ text_weight=”800″]hi@me.com[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”4″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”0″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_empty_space empty_h=”2″ medium_visibility=”yes” mobile_visibility=”yes”][vc_custom_heading text_size=”h4″ text_height=”fontheight-357766″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-202503″ text_weight=”400″]کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی.[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”bottom” gutter_size=”0″ overlay_alpha=”50″ align_medium=”align_left_tablet” medium_width=”0″ mobile_visibility=”yes” align_mobile=”align_left_mobile” mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_empty_space empty_h=”2″ medium_visibility=”yes” mobile_visibility=”yes”][vc_icon display=”inline” icon=”fa fa-social-facebook” icon_color=”color-482803″ background_style=”fa-rounded” size=”fa-2x” css_animation=”zoom-in” animation_delay=”400″ link=”url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F||target:%20_blank|”][/vc_icon][vc_icon display=”inline” icon=”fa fa-social-twitter” icon_color=”color-482803″ background_style=”fa-rounded” size=”fa-2x” css_animation=”zoom-in” animation_delay=”600″ link=”url:https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F||target:%20_blank|”][/vc_icon][vc_icon display=”inline” icon=”fa fa-social-dribbble” icon_color=”color-482803″ background_style=”fa-rounded” size=”fa-2x” css_animation=”zoom-in” animation_delay=”800″ link=”url:https%3A%2F%2Fdribbble.com%2F||target:%20_blank|”][/vc_icon][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]