شرکتی کلاسیک

[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”0″ overlay_alpha=”0″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_use_pixel=”yes” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ mobile_width_full=”” width=”1/1″ column_width_pixel=”640″][vc_custom_heading text_size=”h1″ text_transform=”capitalize” separator=”yes” separator_color=”yes” sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” text_align=”text-center” text_serif=”” subheading=”ما خدماتی را برای مشتریان در اندازه های مختلف طراحی و توسعه می دهیم که مختص در ایجاد وب سایت های شیک، مدرن، خدمات وب و فروشگاه های آنلاین است.”]کارهای منتخب و برگزیده[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”3″ bottom_padding=”0″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][uncode_index el_id=”index-2222″ loop=”size:6|order_by:date|post_type:portfolio|by_id:4146,4142,4081,4078,4069,4065″ index_back_color=”color-wayh” filtering=”yes” filtering_position=”center” filtering_uppercase=”yes” filter_mobile=”yes” gutter_size=”0″ post_items=”title,media,text,link,author,date,category,extra” page_items=”title,media,text,category” product_items=”title,media,text,category,price” portfolio_items=”media|featured|onpost|poster,title” screen_lg=”1000″ screen_md=”800″ screen_sm=”600″ single_text=”overlay” images_size=”four-three” single_overlay_color=”accent” single_overlay_opacity=”85″ single_image_color_anim=”yes” single_h_align=”center” single_padding=”2″ single_title_transform=”uppercase” single_title_dimension=”h6″ single_title_family=”font-762333″ single_border=”yes” single_css_animation=”bottom-t-top” single_animation_speed=”600″ single_animation_delay=”200″ custom_order=”yes” filtering_transform=”uppercase” carousel_rtl=”” filtering_menu=”dropdown” single_block_click=”yes” single_text_hover=”yes” single_no_background=”” single_title_serif=”” single_title_divider=”” single_half_padding=”” single_title_bold=”yes” footer_position=”left” title=”پیشنمایش نمونه کارها” items=”e30=” order_ids=”4078,4065,4081,4146,4069,4142,4140,4085,4071″ single_icon=”fa fa-cog”][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”5″ overlay_alpha=”0″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”75″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”4″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”right” icon=”fa fa-desktop2″ icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h4″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ align=”left” title=”طراحی بی نقص”]این قالب تمام کارهایی را که از آن میخواهید انجام میدهد و غیر از آن، به زیبایی طراحی شده و بسیار کاربردی است.[/vc_icon][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”right” icon=”fa fa-gears2″ icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h4″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”400″ align=”left” title=”توسعه وب”]این قالب تمام کارهایی را که از آن میخواهید انجام میدهد و غیر از آن، به زیبایی طراحی شده و بسیار کاربردی است.[/vc_icon][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”right” icon=”fa fa-profile-male” icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h4″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”600″ align=”left” title=”شبکه های اجتماعی”]این قالب تمام کارهایی را که از آن میخواهید انجام میدهد و غیر از آن، به زیبایی طراحی شده و بسیار کاربردی است.[/vc_icon][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”4″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”right” icon=”fa fa-phone2″ icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h4″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ align=”left” title=”سیستم عامل”]این قالب تمام کارهایی را که از آن میخواهید انجام میدهد و غیر از آن، به زیبایی طراحی شده و بسیار کاربردی است.[/vc_icon][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”right” icon=”fa fa-tools” icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h4″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”400″ align=”left” title=”طراحی گرافیک”]این قالب تمام کارهایی را که از آن میخواهید انجام میدهد و غیر از آن، به زیبایی طراحی شده و بسیار کاربردی است.[/vc_icon][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”right” icon=”fa fa-piechart” icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h4″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”600″ align=”left” title=”نتایج قابل اعتماد”]این قالب تمام کارهایی را که از آن میخواهید انجام میدهد و غیر از آن، به زیبایی طراحی شده و بسیار کاربردی است.[/vc_icon][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”6″ bottom_padding=”6″ back_color=”color-wayh” back_image=”75231″ back_position=”center bottom” parallax=”yes” overlay_color=”color-wayh” overlay_alpha=”40″ gutter_size=”100″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ style=”inherited” shape_dividers=””][vc_column column_width_use_pixel=”yes” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″ column_width_pixel=”1000″][vc_gallery el_id=”gallery-35677″ type=”carousel” medias=”12158,12158,12158″ carousel_lg=”1″ carousel_md=”1″ carousel_sm=”1″ gutter_size=”0″ media_items=”icon,media|lightbox|original” carousel_type=”fade” carousel_interval=”5000″ carousel_navspeed=”400″ carousel_dots=”yes” carousel_dots_mobile=”yes” carousel_autoh=”yes” carousel_textual=”yes” stage_padding=”0″ single_overlay_opacity=”50″ single_padding=”2″ single_title_dimension=”h4″ single_title_family=”font-134980″ single_title_weight=”400″ single_title_height=”fontheight-524109″ single_css_animation=”zoom-in” single_animation_delay=”200″ carousel_twitter=”yes” title=”نظرات مشتریان”][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”0″ bottom_padding=”0″ back_color=”color-rgdb” overlay_alpha=”0″ gutter_size=”100″ border_color=”color-gyho” border_style=”solid” mobile_visibility=”yes” shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” override_padding=”yes” column_padding=”4″ style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”2″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”0″ font_family=”font-762333″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”525″ counter_color=”accent” size=”h1″ font=”font-762333″ weight=”600″ text=”لایه بندی” css_animation=”zoom-out” dimension=”h1″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”0″ font_family=”font-762333″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”23″ counter_color=”accent” size=”h1″ font=”font-762333″ weight=”600″ text=”جوایز” css_animation=”zoom-out” animation_delay=”200″ dimension=”h1″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”0″ font_family=”font-762333″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”745″ counter_color=”accent” size=”h1″ font=”font-762333″ weight=”600″ text=”لیوان قهوه” css_animation=”zoom-out” animation_delay=”400″ dimension=”h1″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”0″ font_family=”font-762333″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”2″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”78″ counter_color=”accent” size=”h1″ font=”font-762333″ weight=”600″ text=”پروژه” css_animation=”zoom-out” animation_delay=”600″ dimension=”h1″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”3″ overlay_alpha=”0″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_use_pixel=”yes” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ mobile_width_full=”” width=”1/1″ column_width_pixel=”640″][vc_custom_heading text_size=”h1″ text_transform=”capitalize” separator=”yes” separator_color=”yes” sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” text_align=”text-center” text_serif=”” subheading=”هدف ما این است که همیشه یک سطح استثنایی از خدمات ارائه کنیم، و ما در همکاری های طولانی با مشتریانمان از آن لذت میبریم.”]تیم ما[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”0″ bottom_padding=”0″ back_color=”color-wayh” overlay_alpha=”100″ equal_height=”yes” gutter_size=”0″ shift_y=”0″ style=”inherited” row_name=”Our Team”][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” override_padding=”yes” column_padding=”0″ style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_gallery el_id=”gallery-2344″ type=”carousel” medias=”75214,75217,75218,75219,75215,75216″ carousel_lg=”5″ carousel_md=”3″ carousel_sm=”2″ thumb_size=”one-one” gutter_size=”0″ media_items=”media|lightbox|original,title,caption,sep-one|reduced,team-social” carousel_interval=”0″ carousel_navspeed=”400″ carousel_dots=”yes” carousel_dots_inside=”yes” stage_padding=”0″ single_back_color=”color-rgdb” single_overlay_color=”color-wayh” single_overlay_opacity=”40″ single_image_anim=”no” single_h_align=”center” single_padding=”2″ single_text_reduced=”yes” single_title_dimension=”h4″ single_border=”yes” single_css_animation=”zoom-in” single_animation_delay=”200″ title=”اعضای تیم”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”5″ back_color=”color-lxmt” back_image=”2286″ back_position=”center bottom” overlay_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”96″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_use_pixel=”yes” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ mobile_width_full=”” width=”1/1″ column_width_pixel=”640″][vc_custom_heading text_size=”h1″ text_space=”fontspace-111509″ text_font=”font-762333″ text_transform=”capitalize” separator=”yes” separator_color=”yes” sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” text_align=”text-center” text_serif=”” subheading=”ما یک آژانس طراحی دیجیتال پرشور، که متخصص در طراحی های زیبا و آسان برای استفاده از دیجیتال و خدمات توسعه وب هستیم.”]آخرین اخبار[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ mobile_width_full=”” width=”1/1″][uncode_index el_id=”index-975704645″ index_type=”carousel” loop=”size:9|order_by:date|order:DESC|post_type:post” carousel_lg=”3″ carousel_md=”2″ carousel_sm=”1″ thumb_size=”sixteen-nine” gutter_size=”2″ post_items=”title,text|excerpt|110,sep-one|full,author,icon” carousel_height=”equal” carousel_interval=”0″ carousel_navspeed=”400″ carousel_dots=”yes” carousel_dots_mobile=”yes” carousel_autoh=”yes” stage_padding=”0″ single_back_color=”color-xsdn” single_shape=”round” single_overlay_color=”color-wayh” single_overlay_opacity=”20″ single_h_align_mobile=”center” single_padding=”3″ single_title_transform=”capitalize” single_title_dimension=”h4″ single_title_height=”fontheight-357766″ single_border=”yes” single_css_animation=”bottom-t-top” single_animation_speed=”600″ single_animation_delay=”200″ custom_order=”yes” footer_position=”left” single_no_background=”yes” title=”News” single_icon=”fa fa-plus2″ order_ids=”4252,4247,4193,4231,20518,4233″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_button button_color=”accent” radius=”btn-circle” border_width=”0″ italic=”” link=”url:http%3A%2F%2Fthemes.wpmonster.co%2Funcode%2Fblog-full-width-masonry%2F|title:Portfolio%20Full-Width%20Grid||”]مشاهده بلاگ[/vc_button][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”3″ bottom_padding=”3″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ border_color=”color-gyho” border_style=”solid” shift_y=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_gallery el_id=”gallery-85457″ type=”carousel” medias=”17917,73751,73752,73753,73754,73755,73756,73757,73760,73762″ carousel_lg=”7″ carousel_md=”5″ carousel_sm=”3″ gutter_size=”3″ media_items=”media|nolink|original,icon” carousel_interval=”3000″ carousel_navspeed=”400″ carousel_loop=”yes” stage_padding=”0″ single_overlay_opacity=”50″ single_text_anim=”no” single_overlay_anim=”no” single_image_anim=”no” single_padding=”2″ single_border=”yes” title=”Clients”][/vc_column][/vc_row]