تماس باما شبکه ای

[vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”50″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”0″ bottom_padding=”0″ back_color=”color-wayh” overlay_alpha=”100″ equal_height=”yes” gutter_size=”0″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” override_padding=”yes” column_padding=”5″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ css_animation=”zoom-in” zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon icon=”fa fa-comments” background_style=”fa-rounded” size=”fa-3x” text_size=”h1″ text_font=”font-156269″ title=”بیاید صحبت کنیم” link=”url:mailto%3Ainfo%40yoursite.com||” link_text=”ارسال ایمیل”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/vc_icon][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” align_horizontal=”align_right” back_color=”color-lxmt” back_image=”74472″ back_position=”center center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”3″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”zoom-in” animation_delay=”200″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″ mobile_height=”260″][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” override_padding=”yes” column_padding=”5″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ css_animation=”zoom-in” animation_delay=”400″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″ mobile_height=”260″][vc_icon icon=”fa fa-user” background_style=”fa-rounded” size=”fa-3x” text_size=”h1″ text_font=”font-156269″ title=”خدمات مشتریان” link=”url:%23||” link_text=”باز کردن تیکت”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/vc_icon][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”50″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”0″ bottom_padding=”0″ back_color=”color-wayh” overlay_alpha=”100″ equal_height=”yes” gutter_size=”0″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” align_horizontal=”align_center” expand_height=”yes” override_padding=”yes” column_padding=”5″ back_color=”color-lxmt” back_image=”74471″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”3″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”zoom-in” zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” expand_height=”yes” override_padding=”yes” column_padding=”5″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ css_animation=”zoom-in” animation_delay=”200″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″ mobile_height=”260″][vc_icon icon=”fa fa-map-marker” background_style=”fa-rounded” size=”fa-3x” text_size=”h1″ text_font=”font-156269″ title=”موقعیت ما” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Fmaps%2Fplace%2F310%2BW%2B14th%2BSt%2B%252321%2C%2BNew%2BYork%2C%2BNY%2B10014%2C%2BUSA%2F%4040.7397947%2C-74.003436%2C17z%2Fdata%3D!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x89c259be4c618ff1%3A0xbc6cce466feb4973%3Fhl%3Den||” link_text=”بازکردن نقشه”]تهران، اکباتان کوچه 56، پلاک 12[/vc_icon][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” override_padding=”yes” column_padding=”5″ back_image=”74470″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”3″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”zoom-in” animation_delay=”400″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”50″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”0″ bottom_padding=”0″ back_color=”color-wayh” overlay_alpha=”100″ equal_height=”yes” gutter_size=”0″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” override_padding=”yes” column_padding=”5″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ css_animation=”zoom-in” zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon icon=”fa fa-bar-chart” background_style=”fa-rounded” size=”fa-3x” text_size=”h1″ text_font=”font-156269″ title=”رزومه ی خود را بفرستید” link=”url:%23||” link_text=”بخش منابع انسانی”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/vc_icon][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” align_horizontal=”align_right” back_color=”color-lxmt” back_image=”74474″ back_position=”center center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”3″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”zoom-in” animation_delay=”200″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″ mobile_height=”260″][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” override_padding=”yes” column_padding=”5″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ css_animation=”zoom-in” animation_delay=”400″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″ mobile_height=”260″][vc_icon icon=”fa fa-briefcase” background_style=”fa-rounded” size=”fa-3x” text_size=”h1″ text_font=”font-156269″ title=”تجاری” link=”url:mailto%3Ainfo%40yoursite.com||” link_text=”درخواست”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/vc_icon][/vc_column][/vc_row]